Volby do Školské rady Gymnázia pod Svatou Horou

V souladu s § 167, odst. 2 a odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školských rad základních, středních více

Nové hygienické opatření

Pozor, důležitá informace:

Vzhledem k mimořádné situaci je vstup do budovy školy povolen pouze v roušce!

Erasmus+ KA1 „Učitelství pro 21. století“

Gymnázium pod Svatou Horou uspělo opět se svou žádostí o grant Erasmus+ KA1 pro projekt „Učitelství pro 21. století“.

V rámci tohoto projektu, který bude probíhat od listopadu 2019 do listopadu 2021, a na který Evropská unie poskytne finanční prostředky v celkové více