Therasuit®

ALKA poskytuje Therasuit již od roku 2011!

Therasuit je projektem, který v Alce realizujeme od roku 2011, kdy jsme s touto metodou začínali. Od té doby se daří neustále zvyšovat kvalitu této služby, rozšiřovat spektrum vybavení a díky podpoře řady subjektů i zachovat příznivou cenu pohybové terapie pro uživatele služeb.

S realizací tohoto projektu pomáhal Nadační fond AVAST a Nadační fond J&T.

Nadační fond AVAST

Nadační fond Avast stál na samém počátku zavádění terapie Therasuit® u nás. Právě díky jeho finančnímu daru jsme pořídili základní vybavení pro tuto metodu, proškolili terapeuty a zrekonstruovali místnost, ve které jsme s tímto projektem začínali. To bylo v roce 2011 a fakticky se tak začaly psát počátky historie této metody v České republice, neboť jsme byli první, kdo tuto metodu do Čech přivezl.

Od té doby nám s rozvojem Therasuit® pomáhal tento nadační fond pravidelně skrze dary na pomůcky, školení či platy terapeutů a umožnil nám tak poskytovat tuto žádanou terapii za cenově příznivých podmínek ve srovnání s jinými Therasuit® centry.

Pokud máte zájem, přečtěte si více o Therasuit, nebo se podívejte, jak Nadační fond Avast ještě pomáhá.

Nadační fond AVAST podporuje Alku již od roku 2011.

therasuit_01
2011 intenzivní pohybová terapie Therasuit, vybavení a školení 800 000 Kč
2011 intenzivní pohybová terapie Therasuit, školení 195 000 Kč
2013 intenzivní pohybová terapie Therasuit, školení 500 000 Kč
2014 rekonstrukce Denního stacionáře II. 350 000 Kč
2015 nový projekt KOMPAS, dovybavení Therasuit 500 000 Kč

Nadační fond J&T


Nadační fond J&T
 s námi spolupracuje od roku 2009. Postupně nám podpořil řadu velmi důležitých projektů od vybavení Centra a školení terapeutů až po rekonstrukci prostor pro stacionář. V roce 2012 jsme spolu podepsali rámcovou smlouvu o podpoře a tehdy nám tato nadace poprvé podpořila rozvoj Therasuit tím, že nám přispěla na platy terapeutů. Významně tak napomohla tomu, aby tato žádaná terapie byla u nás finančně dostupná pro všechny, kdo o ni mají zájem. Jen díky podpoře nadací a dalších subjektů ji můžeme poskytovat za cenu výrazně nižší, než jiná Therasuit centra.

pohybova-terapie-02
2011 vybavení Centra péče o handicapované ALKA (vč. MOTOmedu) 77 000 Kč
2011 rekonstrukce Centra péče o handicapované ALKA a výměna oken 400 000 Kč
2012 mzdové náklady sociální rehabilitace Therasuit 350 000 Kč
2013 mzdové náklady sociální rehabilitace Therasuit 350 000 Kč
2014 mzdové náklady sociální rehabilitace Therasuit 300 000 Kč
2015 mzdové náklady sociální rehabilitace Therasuit 300 000 Kč

Přečtěte si více o Therasuit, nebo o další činnosti Nadačního fondu J&T.

Děkujeme!