Zahradničení

Od roku 2013 má ALKA uzavřenou partnerskou smlouvu s Římskokatolickou farností u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Příbrami na Svaté Hoře, na základě které mohou uživatelé ALKY obhospodařovat zapůjčené pozemky.

Spolupráce probíhá v rámci služby sociální rehabilitace a uživatelé se učí jak pečovat o záhonky, pěstovat drobnou zeleninu a bylinky, starat se o zeleň živých plotů, zastřihávat a kultivovat dřeviny a osazovat okrasné truhlíky.

V rámci zahradničení se také staráme o 10m dlouhý visutý záhon přímo před vchodem do Alky a  o část zeleného trávníku, který jsme získali od Oblastní nemocnice Příbram, a.s., který přímo sousedí s Nácvikovým kioskem Alky.

Při péči o zahradu získávají uživatelé Alky další dovednosti, díky kterým mohou nalézt uplatnění v běžné společnosti.