Termíny přijímacího řízení

jednotná přijímací zkouška se koná písemného testu ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace.

Čtyřletý obor vzdělávání

1 termín: pondělí 12. dubna 2021

2. termín: úterý 13. dubna 2021

Obor šestiletého gymnázia

1. termín: středa 14. dubna 2021

2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

Náhradní termíny pro všechny obory

1. termín: středa 12. května 2021

2. termín: čtvrtek 13. května 2021

Důležité informace pro uchazeče

Poučení o vydání nového rozhodnutí

Žádost o vydání nového rozhodnutí