Seznam zkratek předmětů

ANJ – Anglický jazyk
BAJ – Biologie v anglickém jazyce
BIO – Biologie
CJL – Český jazyk a literatura
DEJ – Dějepis
DRV – Dramatická výchova
FRJ – Francouzský jazyk
FYZ – Fyzika

FYS – Fyzikální seminář
HIS – Historický seminář
HUV – Hudební výchova
CHE – Chemie
IVT – Informatika a výpočetní technika
KAJ – Konverzace v anglickém jazyce

KFJ – Konverzace ve francouzském jazyce

KNJ – Konverzace v německém jazyce

KRJ – konverzace v ruském jazyce

LAT – Latina
LIS – Literární seminář
MAT – Matematika
MTS – Matematický seminář
NEJ – Německý jazyk
OBV – Občanská nauka
PRI – Přírodopis
PRO – Programování

RUJ – Ruský jazyk
SBC – Seminář biologicko-chemický

SBI – Seminář biologický
SPV – Společenské vědy v anglickém jazyce
SVE – Seminář výtvarné estetiky
SVS – Společenskovědní seminář
TEV – Tělesná výchova
VYV – Výtvarná výchova
ZAA – Základy administrativy
ZEM – Zeměpis
ZMS – Zeměpisný seminář
ZSV – Základy společenských věd