Kontakty

Celý název školy Adresa školy
Identifikační čísla
Gymnázium pod Svatou Horou,
Balbínova 328, Příbram II
Balbínova 328
Příbram II
PSČ 261 01
IČO 61100404
IZO 042728851
REDIZO 600007910
Datová schránka: bywxchd  

 

Vyučované obory    
čtyřletý – živé jazyky KKOV 79-41-K/41 ŠVP Živé jazyky
šestiletý všeobecný KKOV 79-41-K/61 ŠVP Brána k vysoké škole

 

Zřizovatel školy Adresa  Identifikační číslo
Středočeský kraj
Krajský úřad
Zborovská 11
Praha 5
PSČ 150 21
IČO 70891095

 

Vedení školy
Mgr. Pavel Karnet, ředitel +420 318 679 028 pavel.karnet(zavinac)seznam.cz
Mgr. Oldřiška Blehová, zástupce ředitele +420 318 679 023 blehova(zavinac)gshpb.cz

 

Kancelář školy
Markéta Strnadová, sekretářka +420 318 679 020 gshpb(zavinac)gshpb.cz
Naděžda Soukupová, ekonomka +420 318 679 021 nadaso(zavinac)gshpb.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Eva Kratochvílová

 

Kontaktní adresa pro dotazy a požadavky ve věci ochrany osobních údajů
e-podatelna(zavinac)gshpb.cz

 

Bankovní spojení Fax Email
885730237/0100 +420 318 679 022 gshpb(zavinac)gshpb.cz

 

Společnost přátel Gymnázia pod Svatou Horou, z. s. 
Adresa spolku Bankovní spojení
Balbínova 328
261 01 Příbram II
19-7552540277/0100
Statutární zástupce Identifikační číslo
Ing. Petr Burda IČO 61100862

 

Připomínky a náměty týkající se webových stránek pište na adresu

kratochvilova(zavinac)gshpb.cz.

Z důvodu omezení spamu nemají e-mailová adresy vlastnosti odkazů.
Děkujeme za pochopení.

Kontakty na vyučující naleznete v odkazu Pedagogický sbor