Pedagogický sbor

Školní rok 2020/2021

Kliknutím na jméno vyučujícího zobrazíte kontaktní informace.
Z důvodu omezení spamu nemají e-mailová adresy vlastnosti odkazů. Děkujeme za pochopení.

Seznam zkratek předmětů naleznete  zde.

Titul   Příjmení a jméno Funkce Třídní učitel/ka
(zástupce)
Vyučuje předměty
Mgr. Blehová Oldřiška zástupce ředitele školy 4. A MAT, FYZ
Mgr. Čápová Václava     ČJL, LIS
Mgr. Čihák Milan     VYV
Mgr. Hronová Iva     ANJ
Mgr. Charyparová Jitka vedoucí sekce TEV 3. C (5. A) TEV, ZSV, OBV
Ing. Jirochová Alena     IVT
Mgr. Kalíková Monika   3. A NEJ, DEJ
Mgr. Káčerek Roman   1. A (2. A) CJL, DEJ
RNDr. Karel Jaromír     FYZ
Mgr. Karnet Pavel ředitel školy   CJL, LIS
PhDr. Konečný Jakub, Ph.D   4. C (6. A) RUJ, ZSV, SVS
Mgr. Král Vladimír     HUV, SVH
Mgr. Kratochvílová Eva koordinátor ICT, pověřenec pro ochranu osobních údajů 2. A (1. A) MAT, FYZ, IVT, MTC
Mgr. Křesinová Zdeňka vedoucí sekce CJL 1. C (3. A) CJL, KNJ, NEJ
Mgr. Miškovský Pavel     MAT, MTS
Mgr. Linhartová Pavla vedoucí sekce přírodních věd, metodik prevence (2. C) BIO, CHE, PRI, SCH
Mgr. Lusaku Elie     FRJ, KAJ, BAJ
Mgr. Malátková Hana vedoucí sekce cizích jazyků 6. A (4. C) ZEM, ANJ, KAJ
Mgr. Nosková Kateřina   4. C (6. A) ANJ, ZSV, SVS
Mgr. Pahorecký Petr vedoucí sekce estetických a humanitních věd 5. A (3. C) FRJ, DEJ, HIS
Ing. Pakostová Guzel     ANJ
PhDr. Rozboudová Lenka, Ph.D     KRJ
Mgr. Říhová Jana   2. C BIO, NEJ
Mgr. Sedláček Pavel     TEV
Mgr. Schlitzenbauerová Martina     ANJ, KAJ
Mgr. Šálková Eva vedoucí sekce MAT, FYZ, IVT   MAT, NEJ
Mgr. Valíček Libor   (4. A) TEV, ZEM, ZMS
Mgr. Vocílková Radka     ANJ, KAJ