Školská rada

Složení školské rady

Titul Jméno a příjmení Funkce Zastupuje
Mgr. Kateřina Jobeková Habrová    předsedkyně zvolený zástupce rodičů a zletilých žáků
  Vlasta Soukupová člen jmenovaný zástupce KÚ Středočeského kraje
Bc. Jan Chuchler člen jmenovaný zástupce KÚ Středočeského kraje
  Tereza Holendová, DiS. člen zvolený zástupce rodičů a zletilých žáků
Mgr. Hana Malátková člen zvolený zástupce pedagogických pracovníků
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. člen zvolený zástupce pedagogických pracovníků

 

Zápisy z jednání školské rady

naleznete v přílohách.

 

Zápis z jednání školské rady 14. 2. 2017

Zápis z jednání školské rady 7. 10. 2014

Zápis z jednání školské rady 29. 8. 2013

Zápis z jednání školské rady 2. 10. 2012

Zápis z jednání školské rady 8. 10. 2013

Zápis z jednání školské rady 18. 2. 2016

Zápis z jednání školské rady 12. 10. 2016

Zápis z jednání školské rady 19. 2. 2013

Zápis z jednání školské rady 20. 2. 2012

Zápis z jednání školské rady 23. 2. 2015

Zápis z jednání školské rady 23. 4. 2015

Zápis z jednání školské rady 25. 9. 2017

Zápis z jednání školské rady 13. 10. 2011

Zápis z jednání školské rady 14. 10. 2010

Zápis z jednání školské rady z 15. 2. 2011

Zápis z jednání školské rady 4. 10. 2018

Zápis z jednání školské rady 18. 9. 2019

Zápis z jednání školské rady 12. 2. 2018